پرش به محتوا

تفکر رایانشی چیست؟

تفکر رایانشی یک مفهوم در حال تکامل است. می‌توان گفت که تفکر رایانشی فرآیندهای فکری درگیر در فرمول‌بندی مسائل و راه‌حل‌های آن‌ها است به‌طوری که این راه‌حل‌ها به شکلی بیان شوند که بتوان آن‌ها را به طور موثر توسط یک عامل پردازشگر اطلاعات (یعنی، یک سیستم رایانشی) انجام داد.

در واقع، تفکر رایانشی روشی برای حل مسائل، طراحی سیستم‌ها و درک رفتار انسان است که از مفاهیم اساسی در علوم کامپیوتر استفاده می‌کند.

تفکر رایانشی

تفکر رایانشی برای همه است، نه فقط دانشمندان کامپیوتر. برای شکوفایی در دنیای امروز، تفکر رایانشی باید بخشی اساسی از نحوه‌ی تفکر و درک مردم از جهان باشد.

تفکر رایانشی دربرگیرنده‌ی شیوه‌ای از تفکر است که بر اساس آن حل مسائل را می‌توان با استفاده از رایانه (کامپیوتر) و سایر ابزارهای رایانشی انجام داد. تفکر رایانشی نه تنها زیربنای تمامی نظریه‌ها و کاربردهای علوم کامپیوتر است، بلکه بر بسیاری از حوزه‌های موضوعی دیگر نیز تأثیر می‌گذارد. تفکر رایانشی شامل مفاهیم اصلی مانند الگوریتم‌ها و متغیرها و روش‌های اصلی مانند انتزاع، تجزیه، تحلیل و تجسم داده‌ها، مدل‌سازی و شبیه‌سازی است که نه تنها برای طراحی و توسعه برنامه‌های رایانه‌ای، بلکه برای کاربردهای استراتژیک به‌کارگیری قدرت رایانش برای حل مسائل در رشته‌های مختلف نیز حیاتی است.